Davlumbaz, Lokanta ,Kebap ve Izgara Bacaları Temizleme

Geri dön
Davlumbaz, Lokanta ,Kebap ve Izgara Bacaları TemizlemeRestaurantlarda ve yemekhanelerde kullanılan ızgara bacası ve davlumbaz yağlı baca temizlikleri arasında büyük önem arzetmektedir. Buharlaşıp bacaya saran yağlar zamanla katmanlar halinde kalınlaşarak bacanın daralmasına ve baca çekişinin düşmesine neden olur. Yine ızgara bacasının temizlenmemesi durumunda bacada biriken yağlar ocaktaki yemeklerin üstüne damlar.

Bu durum hem sağlık açısından tehlikeli hem de görüntü kirliliğine sebep olur en dikkat edilmesi gereken durumsa ızgara bacasında biriken yağların tutuşmasıdır.

Tutuşan yağlar bacada yangına neden olur. Yağlı baca yangınlarına müdahale zordur. Yangınla birlikte baca sıcaklığı artar. Etrafında bulunan elektrik kablolarının erimesine daha büyük tehlikelerin oluşmasına sebep olur.