Kombi Baca Temizleme

Geri dön
Kombi Baca Temizleme

Diğer bacalarda olduğu gibi kombi bacaları da mevsim geçişlerinde düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir. Olası baca yangınları ve zehirlenmelerin önüne geçmek için kombi baca sistemlerinin zamanında ve yetkili firmalar tarafından temizlenmesi yasal zorunluluktur.

Bacalı cihazlar çok dikkatle kullanılması gereken cihazlardır. Bu tür cihazlar direk bina bacasına bağlı bulunduğundan ; gaz kaçağı yangın tehlikesi içermektedir. Kombi bacasının temizlenmemesi yada tıkanması bacadan tahliye edilen zehirli gazların baca içerisinde sıkışmasına , yaşam alanına geri dönmesine ; dolayısıyla da zehirlenme ve yangın gibi acı sonuçların ortaya çıkmasına sebep olur. Can kayıplarının yanı sıra büyük çaplı maddi kayıpların yaşanması da olasıdır. Ayrıca yaşanan yangınların çevreye de olumsuz etkileri vardır.

Tekirdağ Büyülşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından baca temizleme yetkisi bulunan firmalarca , uzman ekipler tarafından yönetmeliğe uygun olarak temizliğinin yapılması gerekmektedir. Yalnız temizlik değil bacanın içerisinde oluşabilecek herhangi bir göçük, kırılma bacada çatlak gibi düzeltilmesi gereken yerlerin de tespit edilip kullanıma uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Kombi bacalarının yönetmeliğe uygun hale getirilip temizlik işlemi tamamlandıktan sonra yetkili servis tarafından temizliğin yapıldığına ve kullanıma uygun olduğuna dair sertifikanın mutlaka alınması gerekmektedir.

Can ve mal güvenliğiniz için kombi bacalarınızı yönetmeliğe uygun olarak periyodik temizliklerini yaptırmanız sizlerin yasal zorunluluğudur. 

Unutmayın baca temizliği ihmale gelmez.

Can ve mal güvenliğini korumak, istenmeyen durumlarla karşılaşmamak için bacaların mutlaka zamanında ve yetkili birimlere temizletilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

Firmamız Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından baca temizleme yetkisine sahiptir.